Kontakt


Telefon :

072-232 40 47

Mail:

shmassage@outlook.com

Besöksadress:

Överstevägen 40
784 63 Borlänge
Byggnaden till höger om Dala Airport


Finns även på Facebook!